KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BEATA BAZELA-JANCZAK

Zdjęcia:

Opis:

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Bazeli-Janczak świadczy kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
Oferta kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz organami administracji publicznej i samorządowej, a także stałą obsługę prawną firm. Pełny zakres działalności Kancelarii znajduje się w zakładce Zakres usług.
Priorytetem kancelarii jest tworzenie rozwiązań dopasowanych do konkretnych oczekiwań i potrzeb Klientów oraz troska o ich bezpieczeństwo w obrocie prawnym.
Kancelaria zapewnia swoim Klientom indywidualne podejście do ich potrzeb, najwyższą staranność i postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, gwarantując poufność i zachowanie tajemnicy.
W swojej działalności Kancelaria współpracuje również z innymi adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami oraz rzeczoznawcami.